Kundreklamationer

VAD ÄR EN REKLAMATION?

Med en reklamation avses ett yttrande om att kunden är missnöjd med yrkesmannen. En begäran om information, rådgivning, förtydligande, tjänst eller nytta är kanske inte en reklamation inledningsvis.

Du kan se den här sidan på danska och nederländska.

Innan du lämnar in ett krav, kontrollera vilken Groupama-enhet du vill kontakta :

Groupama AMGroupamaEpargne Salariale

OM DIN FÖRSÖKAN GÄLLER GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Du kan skicka din reklamation angående en produkt eller tjänst från Groupama AM antingen per:

Groupama Asset Management
Direction du Développement
Réclamation Client
25 rue la Ville l’Evêque
75008 Paris, Frankrike

BEHANDLINGSTIDER

Groupama Asset Management förbinder sig att:

  • Bekräfta mottagande av alla reklamationer som mottas inom högst tio dagar, utom i fall då ett svar kan ges inom denna period,
  • Svara på reklamationer inom högst två månader från och med dagen för mottagandet hos Groupama Asset Management,
  • Hålla kunden informerad om denna tidsfrist inte kan uppnås, om behandlingen av kundens reklamation och om de specifika omständigheter som leder till att tidsfristen inte kan beaktas.

ÄR DU INTE NÖJD MED GROUPAMA ASSET MANAGEMENTS SVAR ?

Du kan vända dig till den franska finansinspektionens (AMF) medlare. Medlaren ingriper i händelse av en konflikt när de berörda parterna begär medling för att lösa tvisten genom uppgörelse i godo för att undvika domstol. Du kan läsa medlingsreglerna på AMF:s webbplats, www.amf-france.org

Din reklamation ska skickas på elektronisk väg, kostnadsfritt, till följande adress, https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur, genom att fylla i onlineformuläret på AMF:s webbplats, alternativt via post till följande adress:

Médiateur de l’AMF
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75082 Paris, Frankrike

OM DIN FÖRSÖKAN GÄLLER GROUPAMA ASSURANCE MUTUELLE

Du kan kontakta försäkringsbolaget Groupama i Frankrike :

  • Genom att fylla i kontaktformuläret på Groupamas webbplats.
  • Per post eller per telefon genom att använda kontaktuppgifterna till ditt regionala kontor i Groupama.

OM DIN FÖRSÖKAN GÄLLER GROUPAMA EPARGNE SALARIALE

Du kan kontakta din vanliga kontaktperson eller Groupama Epargne Salariale direkt :

  • Via kontaktformuläret på Groupama Epargne Salariales webbplats.
  • Per telefon på röstservern: 01 43 60 43 60 (utan tilläggsavgift).
  • Med post :

Groupama Epargne Salariale
Service Clients
46 rue Jules Méline

53098 LAVAL Cedex 9
Frankrike