Hvad er en klage?

Ved klage forstås en erklæring, hvorved der gives udtryk for kundens utilfredshed med den erhvervsdrivende. En anmodning om oplysninger, rådgivning, afklaring eller en ydelse er ikke en klage.

Du kan sende din klage over et produkt eller en serviceydelse fra Groupama Asset Management enten pr.:

Groupama Asset Management
Direction du Développement
Réclamation Client
25 rue la Ville l’Evêque
75008 Paris

Groupama Asset Management påtager sig at anerkende modtagelsen af din klage inden for en frist af højst ti arbejdsdage. Klagen vil blive behandlet inden for højst to måneder. Hvis dette ikke er tilfældet, vil du modtage underretning herom.

Hvad kan du gøre, hvis svaret fra Groupama Asset Management ikke er tilfredsstillende?

Du kan rette henvendelse til Médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) [finanstilsynets mægler]. Mægleren træder til i tilfælde af en tvist, når de berørte parter forelægger sagen med henblik på at løse uoverensstemmelsen i mindelighed for at undgå en retssag. Du kan læse reglerne om mægling på AMF’s websted www.amf-france.org

Din klage skal sendes elektronisk ved udfyldelse af online-formularen på AMF’s websted eller med post til følgende adresse:

Médiateur de l’AMF
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75082 Paris