Vad är en reklamation?

Med reklamation menas en redogörelse av ett missnöje hos en kund riktad till ett företag. En begäran om information, råd, förtydligande eller en tjänst är inte en reklamation.

Du kan rikta din reklamation om en produkt eller tjänst från Groupama Asset Management på något av följande sätt:

Groupama Asset Management
Direction du Développement
Réclamation Client
25 rue la Ville l’Evêque
75008 Paris

Groupama Asset Management förbinder sig att bekräfta mottagandet av din reklamation inom maximalt tio arbetsdagar. Den kommer att behandlas inom högst två månader. Om så inte är fallet kommer du att informeras om det.

Vad gör du om svaret från Groupama Asset Management inte är tillfredsställande?

Du kan vända dig till AMF:s medlare. Medlaren träder in i en konflikt när de berörda parterna så begär för att avgöra tvisten i godo och undvika en rättsprocess. Du kan läsa medlingsreglerna på AMF:s webbplats www.amf-france.org.

Din reklamation ska lämnas in i elektronisk form genom att du fyller i formuläret online på AMF:s webbplats. Du kan även skicka in den brevledes till följande adress:

Médiateur de l’AMF
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75082 Paris