Klachten van klanten

WAT IS EEN KLACHT?

Onder een klacht verstaan we een verklaring die uiting geeft aan het ongenoegen van de klant tegenover de professional. Een vraag om informatie, advies, verduidelijking, dienstverlening of een prestatie is aan de basis niet noodzakelijk een klacht.

Deze pagina is beschikbaar in het Deens en het Zweeds.

Alvorens een klacht in te dienen, gelieve na te gaan met welke entiteit van Groupama u contact wenst op te nemen:

Groupama AMGroupamaEpargne Salariale

HVIS DIN ANMODNING VEDRØRER GROUPAMA AM

U kunt uw klacht over een van de producten of diensten (icb’s of mandaten) van Groupama AM versturen via :

 • e-mail naar het volgende adres: [email protected]
 • gewone post naar het volgende adres :

Groupama Asset Management
Direction du Développement
Réclamation Client
25 rue la Ville l’Evêque
75008 Paris – Frankrijk

BEHANDELINGSTERMIJNEN

Groupama Asset Management verbindt zich ertoe :

 • De ontvangst van elke klacht die het ontvangt binnen een termijn van maximaal tien dagen te bevestigen, tenzij binnen die termijn een volledig antwoord kan worden geboden;
 • Binnen maximaal twee maanden na ontvangst door Groupama Asset Management op de klacht te reageren;
 • Indien die termijn niet kan worden nagekomen, de klant op de hoogte te houden van het verloop van de behandeling van zijn klacht en van de bijzondere omstandigheden waardoor die termijn niet kan worden nageleefd.

BENT U NIET TEVREDEN MET HET ANTWOORD VAN GROUPAMA ASSET MANAGEMENT?

Neem dan contact op met de ombudsman van de Autorité des marchés financiers (AMF). De ombudsman komt tussenbeide wanneer de betrokken partijen een geschil voorleggen om dat in der minne te regelen en een gerechtelijke procedure te vermijden. Het charter van de ombudsman kunt u raadplegen op de website van de AMF: www.amf-france.org

U moet uw klacht versturen via het onlineformulier op de website van de AMF (zie  https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur) of per post naar het volgende adres:

Médiateur de l’AMF
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75082 Paris – Frankrijk

HVIS DIN ANMODNING VEDRØRER GROUPAMA ASSURANCE MUTUELLE

Verzekeringen in Frankrijk :

  • via het contactformulier op de website van Groupama
  • per post of per telefoon via de contactgegevens van uw regionale kas van Groupama.

HVIS DIN ANMODNING VEDRØRER GROUPAMA EPARGNE SALARIALE

Loonsparen: neem contact op met uw vertrouwde contactpersoon of rechtstreeks met Groupama Épargne Salariale:

  • Via het contactformulier op de website Groupama Epargne Salariale
  • Per telefoon op de voiceserver: 01 43 60 43 60 (geen betaalnummer)
  • Via de post :

Groupama Epargne Salariale
Service Clients
46 rue Jules Méline

53098 LAVAL Cedex 9 Frankrijk