Kundereklamationer

HVAD ER EN REKLAMATION?

Med en reklamation forstår man en erklæring, der udtrykker en kundes utilfredshed med en fagperson. En henvendelse om oplysninger, råd, forklaring, service eller en ydelse udgør i sig selv en reklamation.

Denne side findes på svensk og hollandsk.

Før De indsender en reklamation, bedes De undersøge, hvilken enhed i Groupama koncernen, De ønsker at stile reklamationen til.

Groupama AMGroupama Epargne Salariale

Hvis din anmodning vedrører Groupama Asset Management

De kan stile en reklamation om produkter eller ydelser fra Groupama AM enten pr.:

Groupama Asset Management
Direction du Développement
Réclamation Client
25 rue la Ville l’Evêque
75008 Paris
FRANCE

BEHANDLINGSTID

Groupama Asset Management forpligter sig til, at :

  • Bekræfte modtagelsen af alle reklamationer, der modtages inden for en frist på højst 10 dage medmindre svaret kan gives inden for denne periode
  • Besvare reklamationer inden for højst 2 måneder fra datoen for Groupama Asset Managements modtagelse
  • Holde kunden underrettet, såfremt denne frist ikke kan overholdes, om forløbet af reklamationsbehandlingen og særlige forhold, der godtgør, at fristen ikke kan overholdes.

HVIS DE IKKE ER TILFREDS MED SVARET FRA GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

De kan henvende Dem til den finansielle forligsinstitution (i Frankrig: AMF, Méditeur de l’Autorité des marchés financiers). Forligsinstitutionen griber ind, hvis en konflikt indbringes af de involverede parter, og forligsinstitutionen finder en mindelig afgørelse for at undgå en afgørelse ved retten. De kan læse om reglerne for klager på AMF’s hjemmeside www.amf-france.org

Deres reklamation skal fremsendes omkostningsfrit elektronisk via den nedenstående adresse https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur ved at udfylde online-formularen på AMF’s hjemmeside eller pr. brev til følgende postadresse :

Médiateur de l’AMF 
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse

75082 Paris
FRANCE

Hvis din anmodning vedrører Groupama Assurance Mutuelle

Forsikringer i Frankrig:

  • Ved at udfylde kontaktformularen på Groupama hjemmeside
  • Brev eller telefonisk ved at benytte kontaktoplysningerne for Deres regionale Groupama afdeling.

Hvis din anmodning vedrører Groupama Epargne Salariale

Vedrørende lønmodtageropsparingen, Epargne Salariale, kan De henvende Dem til Deres normale kontaktperson eller direkte til Groupama Épargne Salariale.

  • Telefon til telefonsvareren: 01 43 60 43 60 (uden ekstratakst i Frankrig)
  • Via kontaktformularen på hjemmesiden Groupama Epargne Salariale
  • Brev :

Groupama Epargne Salariale
Service Clients
46 rue Jules Méline

53098 LAVAL Cedex 9
FRANCE