Wat is een klacht?

Onder een klacht wordt een uiting van ontevredenheid van de klant verstaan. Een verzoek om informatie, advies, verduidelijking of dienstverlening is geen klacht.
U kunt uw klacht betreffende een van de producten of diensten van Groupama Asset Management verzenden per:

Groupama Asset Management
Direction du Développement
Réclamation Client
25 rue la Ville l’Evêque
75008 Paris

Groupama Asset Management zal de ontvangst van uw klacht bevestigen binnen een periode van maximaal tien werkdagen.Uw klacht zal binnen maximaal twee maanden worden behandeld.Als dat niet het geval is, zal u daarvan op de hoogte worden gesteld.

Wat kunt u doen indien u niet tevreden bent met het antwoord van Groupama Asset Management?

U kunt zich richten tot de ombudsman van de Autorité des marchés financiers (AMF).De ombudsman komt tussenbeide bij een verondersteld conflict wanneer de betrokken partijen zich tot hem wenden om het geschil in der minne te schikken en zo een gerechtelijke procedure te vermijden.U kunt het bemiddelingscharter raadplegen op de website van de AMF www.amf-france.org

Uw klacht dient op elektronische wijze naar ons te worden verzonden door het formulier op de website van de AMF in te vullen, of door een brief te sturen naar het volgende adres:

Médiateur de l’AMF
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75082 Paris